برنامه امتحانات پایه سوم راهنمایی

    ایام هفته تاریخ برگزاری مواد درسی یکشنبه 1/3/90 زبان انگلیسی دو شنبه 2/3/90 آئین نگارش سه شنبه 3/3/90 علوم تجربی چهارشنبه 4/3/90 قرآن پنج شنبه 5/3/90 جغرافیا شنبه 7/3/90 ریاضیات و رسم دو شنبه 9/3/90 عربی سه شنبه 10 /3 /90 املاء فارسی چهارشنبه 11/3/90 تعلیمات دینی پنج شنبه 12/3/90 تعلیمات اجتماعی دوشنبه 16/3/90 حرفه ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 17 بازدید
اسفند 89
11 پست
بهمن 89
5 پست