اسامی برگزیدگان مسابقات کارگاهی

ردیف

نام ونام خانوادگی

1

محمّد رسول کشاورز

2

ابوالفضل  قدرت آبادی

3

سید مسعود   ترابی

4

مهدی    بانی

5

امیر       مسلمی

6

حسین     صادقیان

7

محمد مهدی   ربیع زاده

8

امیر حسین حاج اسماعیل

9

سامان   صادقی نژاد

10

مجتبی   محمود زاده

11

سید مجتبی  تقوی

/ 0 نظر / 10 بازدید