/ 1 نظر / 7 بازدید
محمد رسول کشاورز

با تشکر " بهتر بود بخش های مختلف مدرسه مانند : 1. تشکل های دانش آموزی (بسیج ، شورای دانش آموزی و... ) 2. فعالیت های اصلی در حوزه های مختلف در این قسمت ذکر شود .